Marketing Sapers sp. z o.o. – klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz osób, które biorą udział w rekrutacji, jest Marketing Sapers sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec nr 81B, lok. A-51, 00-382 Warszawa, NIP: 7252186812, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000667558.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę/b2b/o współpracę (art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO).

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nieprzekazanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dane kandydatów są trwale usuwane. W przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe przechowywane są przez okres jednego roku od zakończenia rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Dane osobowe kandydatów mogą być udostępniane podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać dane na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy o świadczenie usług wspierających rekrutację (np. rachunkowych, prawnych).

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec osób, których dane dotyczą, skutki prawne. Nie przekazujemy również danych do kraju trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W określonych sytuacjach, każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu, oraz w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych: Ilona Kowalska, iod@marketingsappers.pl.

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies, które są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa połączenia i optymalizacji działania strony. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnuj z używania naszej strony internetowej.